Vol538女神杨晨晨sugar青岛旅拍户外轻透长裙低胸露豪乳诱惑写真70P杨晨晨画语界

Vol538女神杨晨晨sugar青岛旅拍户外轻透长裙低胸露豪乳诱惑写真70P杨晨晨画语界

一小儿患痞结,服克滞之药。身热而汗出者,风也。

若手足极细,项小骨高,尻削体痿,腹大脐突,号哭胸陷,名丁奚。汗后血虚而热益甚者,六神散加粳米。

面色痿黄,目直腹满自利,四肢不收,其声如牛者,曰脾痫。一小儿不时睡中惊动发搐,作渴饮冷,左腮青额间赤,先用柴胡清肝散,加钩藤钩四剂以治肝火,后用五味异功散以健脾,又用地黄丸补肾肝而安。

后大吐血,别误服犀角地黄丸一剂,病益甚,饮食顿减,面色白,手足厥冷,或时发热,寒时脉微细而短者,阳气虚微也。若心脾平和而肺自病,当察虚实治之。

 一小儿鼻衄作渴,喘嗽面赤,此心火刑肺金也。但饮食不思,手足指冷,此外邪虽去,而元气尚虚也,当调补脾土,而生肺金,遂用六君、升麻,治之而愈。

发热晡热,或泻不已,脾气下陷也;潮热口渴,大便不调,欲变疳症也,并用补中益气汤,佐以肥儿丸。别服清热凉血之药,病益甚。

Leave a Reply