av狼天堂

av狼天堂

 气为火所郁,而为痰在肺胃也。 有力者用辽人参去芦三钱煎成,冲贯众炭末一钱服之,待气息微旺然后服此方,仍加贯众炭末一钱,无不见效;无力者用无灰黄酒冲贯众炭末三钱服之,待其气接神清始可服此方。

又加怒后即食,胃弱停闷,当审何物,治法如前。每服十五丸,煎薄荷汤下。

口干舌燥咳吐沫,骨髓内热虚火熏。<目录>产后编上卷\产前后方症宜忌热产者,暑月宜温凉得宜。

升提之药宜慎用,补气气旺肠自升。每服百丸,空心淡盐汤下。

伤食脾虚,泄泻后发肿,加炒白术、苍术、麦芽,去枳壳。似疟不可作疟治,气血两虚是病因。

危急者服之,无失。 诸病久,亦皆有郁。

Leave a Reply